Turvallisuussuunnitelma

 

 

Turvallisuussuunnitelma

AMPUMASUUNNISTUKSEN SM KILPAILUT JALASJÄRVI 17.-18.5.2024

 

 

 

Järjestäjä

Jalasjärven Jalas ja Vaajakosken Terä

Tilaisuus

Ampumasuunnistuksen SM kilpailut

Tapahtumapaikka

Kiuaskallion ampumahiihtokeskus. Kilpailukeskuksen osoite Lempilaaksontie 65 D 61600 Jalasjärvi

Tapahtuma-aika

17.5.2024 klo 16:00-20:00 ja 18.5.2024 klo 9:00 – 15:00

Suunnitelman laatijan yhteystiedot

Juha Koskinen 0503546885, juhakoskinen63@gmail.com

 

SUUNNITELMAN SISÄLTÖ

 

 • Toiminnan kuvaus

Ampumasuunnistuksen SM kilpailut Jalasjärven Kiuaskalliolla, ampumahiihtokeskuksen lähimaastoissa. Tapahtuman kilpailukeskus sijaitsee ampumahiihtokeskuksessa. Kilpailijoita odotetaan tapahtumaan perjantaina noin 150 ja lauantaina noin 150 henkilöä. Lisäksi paikalle saapuu kilpailijoiden huoltajia noin 50 henkeä. Tapahtumaan järjestelyihin osallistuu noin 25 toimitsijaa molempina päivinä.

Tapahtuman osallistujat saapuvat paikalle pääosin henkilöautoilla, joita odotetaan saapuvan perjantaina noin 100 ja lauantaina noin 100. Paikalle saapuvat kilpailijat ja muut henkilöt ovat liikuntakyvyltään hyvää tasoa ja tottuneita suunnistuskilpailuiden kävijöitä. Tapahtumassa pääosassa on kilpailijoiden oma suunnistus- ja ammuntasuoritus ja siihen liittyvät huoltotoimet.

Tapahtumassa ei tarjoilla alkoholia, eikä suunnistuskilpiluissa tyypillisesti esiinny päihtyneitä eikä järjestyshäiriöitä.

Kilpailun toteutuksesta on erilliset kilpailuohjeet, joissa annetaan kilpailuihin osallistuville ohjeita tapahtuman kulkuun. Kilpailuohjeet julkaistaan tapahtumaa edeltävällä viikolla ja ne ovat nähtävissä kilpailujen nettisivuilla sekä kilpailujen ilmoitustaululla. Tapahtumassa noudatetaan ammunnan osalta ampumasuunnistuksen sääntöjä, missä ohjeistetaan selkeästi aseen käytöstä ja ammunnan suorittamisesta. Osallistujat ovat kokeneita kilpailijoita ja hallitsevat aseen käyttöön liittyvät turvallisuus ohjeet ja säännöt.

 

 

 • Tapahtuma-alue

Tapahtuma-alueena toimii Kiuaskallion ampumahiihtokeskus ja sen lähimaasto. Sisätiloissa toimii järjestäjien kahvio sekä pukeutumis- ja saniteettitilat kilpailijoille. Maastossa liikkuvat vain kilpailijat kilpailusuorituksensa aikana.  Tapahtuma-alueen kartta löytyy tämän suunnitelman liitteenä.

 

 • Turvallisuusorganisaatio

Kilpailuorganisaatio vastaa järjestyksen pidosta kilpailunjohtajan ohjeiden mukaan. Kilpailunjohtaja Juha Koskinen 0503546885.  Pysäköintialueilla käytetään aiempaa kokemusta tehtävistä omaavia henkilöitä ja noudatetaan annettuja ohjeistuksia. Kilpailuorganisaation jäsenet ja muut paikalle saapuvat saatetaan tietoisiksi tästä pelastussuunnitelmasta sekä kilpailukeskuksen ensiapupisteen sijainnista.

Ammunnan johtajana toimii Tapani Talja Jalasjärven Jalaksesta ja hänellä on ampumapaikalla apunaan kokenut henkilöstö apunaan.

 

 • Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

Kilpailijat opastetaan kilpailupaikalle valtatieltä 3 kilpailukutsun mukaisesti valtatiekäyttöön tarkoitetuilla riittävän suurilla opasteilla.

Pysäköintipaikat järjestetään Kiuaskallion pysäköintipaikoille.  Pysäköinti vastaava Timo Laurila.

Paikalle saapuvat autot ohjataan pysäköintialueille opaste-kyltein, pysäköinnin ohjausta suoritetaan vain pysäköintiin varatuilla alueilla. Pysäköinninohjaajat käyttävät keltaista huomioliiviä. Ohjaajien vastuuhenkilönä toimii Pysäköinnistä vastaavat huolehtivat siitä, että väylät hälytysajoneuvojen pääsylle kisakeskukseen ovat avoimina. Kilpailukeskuksen rakenteista vastaava ryhmä vastaa, että ensiapu on selvästi merkitty. Yleisön poistumistiet hätä- ja vaaratilanteessa pidetään avoimina.

Tapahtuma-alue on laaja ja tapahtuman luonne sellainen, että ahdasta ei tule. Osallistujien liikkumista ohjataan kilpailun kutsussa ja kilpailuohjeissa annettavilla ohjeilla, opasteilla sekä viitoituksilla. Tapahtuma-alueen sijaitessa liikuntakeskuksessa, liikenteestä eikä toiminnasta aiheutune juuri häiriötä tapahtuman vaikutusalueelle.

Myyntipisteessä ulkona, jossa paistetaan makkaraa kaasugrillillä, on ensisammutusvälineinä jauhesammutin ja palopeitto.

Kilpailijat joutuvat ylittämään tien. Kilpailijoiden tienylitystä tullaan valvomaan järjestäjien toimesta.

Ampumapaikalla toiminta on johdettua, niin aseiden kohdistuksessa, kuin kilpailutilanteessa, turvallinen aseen käsittely on kilpailijoilla tiedossa ja lisäksi toiminta ampumapaikalla demonstroidaan ennen kilpailun alkua.

 • Toimintaohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa

Tapahtuma-alueella oleskeleville annettavat ohjeet löytyvät kilpailuohjeesta ja tästä pelastussuunnitelmasta. Ohjeita toistetaan kenttäkuulutuksessa tarpeen mukaan.

Sairaskohtausten ja tapaturmien varalta on kilpailukeskuksessa ensiapupiste, jossa päivystää Jalasjärven SPR:n ensiapuryhmä, jonka toimintaa johtaa lääkäri Mari Harju.

 • Maastossa loukkaantuneen kuljettamiseen varataan ajoneuvo ja paarit sekä kilpailualueen tunteva kuljettaja ja ensiapuvälineitä
 • Jos maastossa loukkaantunut kilpailija tarvitsee apua, kanssakilpailija on kilpailusääntöjen mukaan velvollinen auttamaan ja toimittamaan avunpyynnön lähimmälle ensiapupaikalle
 • kilpailukeskuksen EA-pisteellä on defibrillaattori
 • sairasauto hälytetään hätänumerosta 112
 • lähin sairasauto on Jalasjärvellä, ajoaika tapahtumapaikalle noin 10 minuuttia.

Muissa onnettomuustilanteissa hälytys hätänumerosta 112

Mahdollisissa rikos ja ilkivaltatilanteissa hälytykset hätänumerosta 112

Kilpailijan eksyminen on epätodennäköistä, mutta kanssakilpailijat ovat tarvittaessa suunnistuksen lajisääntöjen perusteella velvoitettuja osallistumaan kadonneiden etsintään järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa etsintää johtaa poliisi.

 

 • Päiväys ja allekirjoitus

Jalasjärvellä 14.5.2024 Juha Koskinen

 

Tapahtuma-alueen kartat:

Tapahtuma-alue, opasteet, pysäköintialueet ja kilpailukeskuksen sijainti

 

Screenshot

 

 

Ensiapu
Paikoitus
Opastus
Ammunta